Verzenden, retourneren & garantie

Verzending:

Na ontvangst van uw bestelling + betaling wordt het pakket met de grootste zorg klaar gemaakt en u per koerier opgestuurd, naar u thuis of een ander, door u opgegeven adres.

De normale levertijd bedraagt circa 2 à 5 werkdagen voor leveringen in België.

Verzending naar andere landen, gebeurt tussen 2-7 werkdagen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald.

Wij leveren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. De levering gebeurt door B-post, Post NL en DHL en GLS.

Vanaf 60 EURO geniet de klant van gratis verzending in België & Nederland. Tarieven voor verzending buiten de gratis verzending, worden duidelijk vermeld bij de Check-Out.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door u worden gemeld aan Rachelle (Maaike) via mail of telefoon.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Maaike Volckaert was geboden.

 

Retourneren:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Maaike Volckaert.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen  de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Maaike Volckaert, wegvoeringstraat 5 te 9270 Laarne via e-mail ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit zodat Maaike weet welke goederen er terug aan het aanbod mogen worden toegevoegd. De klant dient zo spoedig mogelijk de bestelling terug te sturen en hoeft hiervoor niet te wachten op een antwoord.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Maaike Volckaert heeft meegedeeld, terugzenden naar Maaike Volckaert, wegvoeringstraat 5 te 9270 Laarne.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 kalenderdagen is verstreken.

  • De verzendingskosten voor het terugsturen komen ten laste van de koper. Niet voldoende gefrankeerde retours worden verrekend met het openstaande bedrag verrekend. 

Het bedrag van de retour wordt binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten terugbetaald aan de koper. In geval van inruiling tegen een duurder artikel dient de koper eerst het verschil te betalen alvorens de bestelling verstuurd wordt.

De terug te sturen of te ruilen artikelen dienen onbeschadigd, in de originele verpakking en voorzien van alle aangehechte labels en stevig verpakt terug gestuurd te worden.

Vraag bij versturing van het product een bewijs van verzending aan de pakketdienst en hou dit goed bij.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Zichtbaar gedragen artikelen worden altijd geweigerd en kunnen niet terugbetaald worden.

BELANGIJK! 

Bij gesoldeerde artikelen (vanaf 50% korting) zal er een tegoedbon worden gegeven t.w.v. het gesoldeerde artikel. Deze tegoedbon is 1 jaar geldig.

Modelformulier voor herroeping vindt u hier.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Garantie:

 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De klant dient bij ontvangst van de levering het product direct te controleren.