Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden webshop Rachelle

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSHOP GEBRUIKT. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSHOP, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE WEBSHOP DAN NIET. 

Ondernemingsgegevens

Rachelle

Maaike Volckaert

Wegvoeringstraat 5, 9270 Laarne

België

[email protected]

+32478838553

BE0753968627


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Maaike Volckaert, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te wegvoeringstraat 5, 9270 Laarne – België, BTW BE0753968627, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Maaike Volckaert moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Maaike Volckaert aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Verzendingskosten worden duidelijk apart weergegeven. Maaike Volckaert behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Maaike Volckaert niet. Maaike Volckaert is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Maaike Volckaert is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Maaike Volckaert. Maaike Volckaert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen en betaling

De klant kan elk moment van de dag een bestelling doen. De klant kiest welke artikelen hij wenst te kopen, door het artikel toe te voegen in het winkelmandje. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling steeds gewijzigd worden. Er zullen verschillende betalingsmogelijkheden worden aangeboden, de klant is vrij te kiezen hoe hij wenst te betalen.  De klant kan de bestelling afronden door de bestelling alsook algemene voorwaarden te aanvaarden.

Na aankoop krijgt de klant direct een bevestigingsmail van zijn bestelling. Na betaling gaat Maaike Volckaert direct aan de slag met het verzenden van de bestelling. Levering gebeurd zo snel mogelijk. Toch houden we rekening met een leveringsperiode van 2-5 werkdagen.

Een factuur wordt u standaard digitaal toegezonden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • IDeal
  • Bancontact
  • via overschrijving op rekeningnummer BE50 0018 9167 6418

Maaike Volckaert is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Indien de klant opteert voor een betaling via overschrijving, worden de goederen pas opgestuurd als het bedrag op de rekening staat.

Indien de klant terugkomt op zijn bestelling, wordt er een administratieve kost aangerekend van 15 EUR. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van uw bestelling wordt het pakket met de grootste zorg klaar gemaakt en u per koerier opgestuurd, naar u thuis of een ander, door de klant opgegeven adres.

De normale levertijd bedraagt circa 2 à 5 werkdagen voor leveringen in België.

Verzending naar andere landen, gebeurt tussen 2-7 werkdagen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald.

Maaike Volckaert levert in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. De levering gebeurt door B-post, Post NL en DHL en GLS.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Maaike Volckaert.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Maaike Volckaert was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Maaike Volckaert. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Maaike Volckaert te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Maaike Volckaert.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen  de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Maaike Volckaert, wegvoeringstraat 5 te 9270 Laarne via e-mail ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit zodat Maaike weet welke goederen er terug aan het aanbod mogen worden toegevoegd. De klant dient zo spoedig mogelijk de bestelling terug te sturen en hoeft hiervoor niet te wachten op een antwoord.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Maaike Volckaert heeft meegedeeld, terugzenden naar Maaike Volckaert, wegvoeringstraat 5 te 9270 Laarne.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 kalenderdagen is verstreken.

 

Bij het terugsturen van een product dient het artikel te worden vergezeld met een ingevuld formulier in een stevige verpakking. Klik hier om het document te raadplegen.

  • De verzendingskosten voor het terugsturen komen ten laste van de koper. Niet voldoende gefrankeerde retours worden verrekend met het openstaande bedrag van het artikel.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, labels en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Maaike Volckaert zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Zichtbaar gedragen artikelen worden altijd geweigerd en kunnen niet terugbetaald worden.

Indien de Klant een artikel herroept, zal Maaike Volckaert het artikel terugbetalen dat de klant wenst terug te sturen. De klant kan kiezen voor een omruiling naar een ander product of een terugbetaling. Het terugbetalen gebeurt binnen maximaal 7 kalenderdagen nadat Maaike Volckaert de goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Maaike Volckaert geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Maaike Volckaert betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

BELANGIJK! 

Bij gesoldeerde artikelen (vanaf 50% korting) zal er een tegoedbon worden gegeven t.w.v. het gesoldeerde artikel. Deze tegoedbon is 1 jaar geldig.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De klant dient bij ontvangst van de levering het product direct te controleren.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Maaike Volckaert is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 83 85 53, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: wegvoeringstraat 5, 9270 Laarne. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Maaike Volckaert respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Maaike Volckaert, wegvoeringstraat 5 te 9270 Laarne, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Maaike Volckaert –  [email protected] .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Maaike Volckaert heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Maaike Volckaert houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected] .

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Maaike Volckaert om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, namelijk het privacy beleid. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Maaike Volckaert heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Maaike Volckaert heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.